week-agenda
nu afdrukken

De gemeenten van Amsterdam en Haaglanden vormen al lang een eenheid
Daarom zijn er regelmatig gezamenlijke "Fellowship"-diensten in Amsterdam of Zoetermeer
Dinsdag

21-08-2018
Amsterdam 19:30u
Zoetermeer 19:30u
Bidstond
Bidstond

Donderdag
23-08-2018
Amsterdam 19:30u
Zoetermeer 19:30u

Bijbelstudie
Bijbelstudie
  Bethel Pinksterkerk Amsterdam
  Van Boshuizenstraat 652
 
1082 BA  Amsterdam
  Telefoon kerkgebouw: 020-6442602
  Bethel Pinksterkerk Haaglanden
  "de Silo"
  Turfschipkade 1
  2725 BW Zoetermeer
  Telefoon kerkgebouw:
n.n.b.
Zaterdag
25-08-2018
Amsterdam 10:00u
Zoetermeer 10:00u

Zangkoorrepetitie
Zangkoorrepetitie

Zondag
26-08-2018
Amsterdam 10:45u
Zoetermeer 10:45u
Evangelisatiedienst
Evangelisatiedienst
Vrouwengebedsuur: elke dinsdag van 10:00-11:00u
U bent van harte welkom!
U bent van harte welkom!
Na de dienst kunt u problemen of vragen over het
Woord van God (de Bijbel) voorleggen aan de ouderlingen.