De liederen van de BPK Korenbundel beluisteren

 (ontbrekende koortjes worden regelmatig aan deze lijst toegevoegd)

 1 - Daar is een feest in mijn ziel
 2 - Zend regen Heer
 3 - O, waat'ren van Gods troon
 4 - 't Is niet de eerste mijl
 5 - Mijn wondere Heer
 6 - Als wij all'n hemelwaarts gaan
 7 - Hij blijft Dezelfde
 8 - Wat men behoeft is Jezus
 9 - Neem mijn hart en maak het gans rein
 10 - Laat anderen zien Jezus in u
 11 - Enkel Jezus
 12 - Houdt mij trouw Heer Jezus
 13 - De Bijbel staat
 14 - Wie Mij toch waarlijk liefheeft
 15 - Eenmaal zal ik Jezus daar zien
 16 - Zend de kracht
 17 - Sterk is de Heer in 't strijden
 18 - 'k Ben vrij door het Bloed
 19 - Heerlijke vreugd in Jezus alleen
 20 - Jezus Christus gaat voor

 36 - Zoals ik ben

 83 - Hij is mijn al in al

 98 - 't Is waarlijk wondervol de aanraking Gods

 104 - Jezus is Degeen, enkel Hij alleen

 118 - Voor God is de glorie

 134 - 'k Zal nimmer alleen zijn

 142 - 'k Ben vrij van de vrees

 242 - Gij hebt ons gekocht met Uw dierbaar Bloed

 248 - Vul mijn hart

 299 - God is goed voor mij
 300 - Gans over de wereld
 301 - Majesteit
 302 - 'K aanbid u, Heer
 303 - Het geluid van Zijn wederkomst
 303 - Het geluid van Zijn wederkomst
 304 - Ik zal ingaan door Zijn poort
 305 - Heil zij Koning Jezus
 306 - Hij blijft de Koning der koningen
 307 - Wij zijn erfgenamen van de Vader
 308 - De Bruiloft des Lams
 309 - Ik wil gaan waar Gij weidt
 310 - God is zo goed
 311 - Geef 't niet op, o kind van God
 312 - Jezus, ik geef mijn hart aan U
 313 - Niets dan volle overgave
 314 - Gij kunt zingen in de nacht
 315 - Aan het kruis
 316 - O, wondervol Calvarie
 317 - Geef mij een hart als van U
 318 - Zing Hem lof en ere
 319 - Diep in mijn hart
 320 - Zijn naam is hoger
 321 - De Geest des Heren
 322 - Onder het kruis van Jezus
 323 - Jezus, Hij is Heer
 324 - Het Onze Vader
 325 - Al in de Naam van Jezus
 326 - Vader, Gij zijt goed
 327 - Vader, maak ons één
 328 - De Liefde, die Hij schonk
 329 - Jezus is Heer van al
 330 - Ik wil roemen in het Kruis
 331 - Hij verandert mij
 332 - Raak Uw volk nog één keer aan
 333 - Waar mijn droom wordt vervuld
 334 - God zal zeker de uitkomst zijn
 335 - De nieuwe wijn
 336 - Dank aan Calvarie
 337 - Liefde Gods is als de wat'ren
 338 - Hoe verheven is liefde Gods
 
339 - Dank o dierbare Heer
 340 - Laat Uw liefde o, Heer
 341 - 'k Breng mijn leven tot U Heer

 347 - Waarom koos Gij mij uit

 353 - Heer, ik maak mijn hart gereed

 368 - Wondervol is 't leven

 378 - Jezus, 'k wil U kennen

 385 - Ja, ik weet Jezus Bloed wast zelfs de grootste zondaar rein
 386 - Zittend aan de voet van Jezus
 387 - O, Heilige Geest blijf in mij
 388 - Ik open mijn  ziel
 389 - Daar's een rivier
 390 - Omdat Hij mij mint
 391 - Leer mij Heer
 392 - Mijn ziel dorst naar Uw liefde
 393 - Ik wens Jezus in mijn leven
 394 - Maak ons een bron
 395 - Want Christus is het hoofd van de kerk
 396 - Want Gij zijt groot
 397 - De dag van uw Kracht
 398 - Hier komt Jezus
 399 - O, ik weet, Jezus Hij is groot
 400 - Hij's zo wondervol
 400 - Hij's zo wondervol
 401 - Prijs God, Hij is waardig alle prijs
 402 - Hij die tot God komt
 403 - God's trouwe liefde
 404 - Halleluja, prijs de Heer
 405 - Ik heb zo'n vreugd in Jezus
 406 - Zijn Naam is als olie
 407 - Hij's de Koning der Kon'gen
 408 - Geef Hem heerlijkheid
 409 - Zijn Naam is Jezus
 410 - Hemelse Vader, wat een Liefde bent U
 411 - O kom, Immanuel
 412 - Maak mij een huis des gebeds
 413 - Eén Blik op het Kruis
 414 - Mis niet de Hemel
 415 - Wat Hij beloofd heeft doet Hij
 416 - Immanuel voor Immer
 417 - Na Donk're Wolken
 418 - De Morgen kwam
 419 - Kom O Heer
 420 - Hoe zoet te kennen Jezus
 421 - Jezus Wij kronen U
 422 - Breng alle zorgen naar Calvarie
 423 - Hij maakt een weg
 424 - Hij lost op mijn problemen
 425 - Tís alles Waard
 426 - Schuilend onder de vleugelen van mijn Heer
 427 - Blijf waken en bid in deze tijd
 428 - Zijn lofprijs vult de tempel
 429 - Ja, Hij alleen
 430 - Ik heb besloten te volgen Jezus
 431 - Zie naar omhoog
 432 - Ik ben bouwend een volk van kracht
 433 - Liefde betekent meer
 434 - God is zo trouw
 435 - Het antwoord komt!
 438 - Het is door het bloed

 446 - Ik heb U lief Jezus