U mist een dienst?

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

1) De geluidopnames zijn vertraagd in het proces van opname tot publiceren. Controleert u de website de komende week regelmatig en neemt u contact op indien u een bepaalde dienst blijft missen.

2) Vanwege een probleem zijn er geen geluidopnames gemaakt, of is de kwaliteit onvoldoende voor publicatie. Ook kan een deel van de prediking missen, waardoor de essentie van de boodschap verloren is gegaan.

3) Uw browser geeft een oudere pagina weer; dit kunt u oplossen door de pagina te vernieuwen. In Internet Explorer vernieuwt u d.m.v. de [ F5 ]-toets
.
Er is een CD van deze prediking te bestellen; informeert u hiervoor bij de boekentafel in Amsterdam.
Gemeenteleden van Amsterdam of Haaglanden, kunnen deze dienst óók via internet beluisteren; toegang vraagt u hier aan.