1980 Bijbelstudie
week 1
24 t/m 28 maart 1980
Dag 1 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 2 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 3 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 4 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 5 WMA MP3 nog geen beschrijving
         
1982 Bijbelstudie
week 1
29 maart t/m 2 april 1982
Dag 1 WMA MP3 2 Thessalonicensen 1:10-12
Gods gelegenheden boven alles stellen.
De facetten van de wederkomst van Jezus.
Verstand gegeven om Zijn wetten te verstaan
Het oude leven met zijn zonden gekruisigd hebben.
Rust is geduring, dichtbij en komt voort uit overgave aan God.
De verschillende bruiloftskleden.
Het huwelijk schroeien op het model van God.
Verzoening; geen ergernis in het hart voeren.
Dag 2 WMA MP3 2 Thessalonicensen 1:11-12
Gedurig gebed en dagelijkse heiligmaking
Geloven is nog geen Zaligheid
Stilstand bestaat niet, slechts achter- of vooruitgang
Eenheid en contact in de gemeente
Hij alleen kan het kapotte huwelijk restaureren
2x 7-voudige bloedbesprenkeling valt zonder aanbidding niet te doorstaan.
De laatste wortels zijn het hardnekkigst.
Dag 3 WMA MP3 Liefde, Genade, Barmhartigheid, zwakheid en tienden
Tijd vrijmaken voor de "bemijnen" van God's Woord
Heerlijkheid=Schijnen/weerspiegelen van iets dat binnen in ons is bewerktstelligd.
Genade is niet te koop; het is een vrije gift.
2 Korinthe 8:9
Genadegift voor de zondaar
Wij worden omringd door verleidende geesten; daarom moet er in ons hart een vastheid zijn met het Woord van God.
Farizeeërs worden niet gemaakt door het Woord van God.
Er zijn 3 Griekse woorden die in het Nederlands worden vertaald als "liefde": Agapé, Filio (vriendschap), Eros (begeerte van het vlees)
Broeders/zusters in onze omgeving komen in de problemen, maar ons hart reageert niet, omdat het niet is gericht naar Hem.
Overwin je vlees door te leven door De Geest; wandelen, geleid worden en leven door De Geest.
"Let op het overige gedeelte dat stervende is". Wij moeten een voorspraak zijn voor de zwakheden van kinderen Gods.
Het geheim van het succes van de bediening van F.G. van Gessel.
Tienden - bruto niet netto!
Wees mij - die Uw doel gemist heeft in mijn leven - genadig.
Dag 4 WMA MP3 1 Thessalonicensen einde + 2 Thessalonicensen begin
Nog geen verdere omschrijving beschikbaar
Bijbelstudie
week 2
26 april t/m 30 april 1982
Dag 1 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 2 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 3 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 4 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 5 WMA MP3 nog geen beschrijving
Bijbelstudie
week 3
25 oktober t/m 29 oktober 1982
Dag 1 WMA MP3 2 Thessalonicensen 2
De permanentie van Gods Heilige Geest
Onze onwil
Anti-Christ / Valse Christus
Geest van ongehoorzaamheid
God ziet ons in onze zwakte en ongerechtigheid
Waarheid en leugen
Dag 2 WMA MP3 2 Thessalonicensen 2
Wortels van zonde.
Opvoeding; zeggen waar het op staat.
Keuze maken tussen Waarheid en ongerechtigheid
Misbruik van het verstand en intellect tégen God
Verhoring van gebeden
Geen meeloper zijn
Zaligheid en vergeving
Broeders en zusters in de Heer.
De uitverkiezing.
Dag 3 WMA MP3 Thema: de uitverkiezing
Het huis van God is vol van geestelijke voorzieningen voor ons
Uitverkorenschap = priesterschap = dienen van de Heer; de Heer roept ons tot Zijn arbeidsveld
Het is genade dat wij de Heer mogen dienen
1 Petrus 1:18-19
Elk leven dat doordrongen is van Het Kruis, zal de zonde haten.
Toen ons leven geveld was door de zonde, keek Hij naar ons om.
Romeinen 5:6,8,10
Speel niet met zonde; zorg ervoor dat wij God niet tot een vijand van ons leven maken
Door Jezus aan te nemen, worden wij wederom geboren.
Romeinen 8:30
Wees voorzichtig voor die éne daad van ongehoorzaamheid, achter elke ongehoorzame daad zit een geest van de wereld
Elk uitverkoren leven moet weten dat hij geroepen is
2 Gouden Kransen bij de Tafel der Toonbroden. De krans is afgeleid van de diadeem van een bruid -> Efeze 5
Ons huwelijksleven is alleen veilig bij Hem.
Efeze 1:4 Uitverkoren voor de grondlegging der wereld
2 Cor 5:17
Mattheus 20:16 Velen geroepen, weinig uitverkoren
Jezus is het waard dat wij veel meer tijd geven voor Hem.
Kolossensen 3:12 Verdragende en vergevende elkander
Uitverkorenen moeten leren te volharden in de gebeden
Dag 4 WMA MP3 De kruisweg is het afsterven van onszelf.
De verkiezing is geen plan om mensen te veroordelen, maar juist om hen daarvan af te houden.
Galaten 1:3-4
Door het offer van Christus trekt God ons uit de vijandige wereld.
God heeft ons allen lief zonder onderscheid te maken.
1 Johannes 4:7-8
God is Liefde; Hij is de bron.
Romeinen 5:5
Wij moeten de Liefde ontvangen, omdat wij deze zelf niet bezitten.
2 Petrus 3:9
Let op het gedeelte dat stervende is.
Onreinheid is één van de hoofdoorzaken van dorheid in het leven.
Hebreeën 11:3
Handelingen 9:15
een uitverkoren vat voor een speciale taak
1 Thessalonicenzen 1:4   Romeinen 9:11   Romeinen 11:5,7,28   2 Petrus 1:10
Jezus heeft de scheidsmuur tussen heiden en Joden doorbroken.
Nieuwelingen moeten direct horen van het Bruidsplan van God.
Efeze 2:14-22
Afzonderen van het lichaam (de gemeente) is zichzelf schade aandoen.
Efeze 1:4-6
Verkiezing brengt met zich mee heiligmaking; onberispelijk.
Vergeving is géén verlossing. Maar Verlossing is het bewijs van vergeving.
Ons hart moet staan naar vergeving.
De verkiezing is van voor de grondlegging der wereld
Efeze 1:4
De verkiezing is duidelijk kenbaar in het leven
1 Thessalonicenzen 1:4
De verkiezing is soeverein (oppermachtig, onafhankelijk en onvoorwaardelijk)
1 Korinthe 1:27-28   1 Korinthe 4:7   Efeze 2:8
De verkiezing is volkomen rechtvaardig
Romeinen 9:14-15,16-20
De verkiezing is niet beperkt tot heidenen
Romeinen 11:5
De verkiezing is onveranderlijk en is bindend.
Help mij Heer, U uit te dragen op deze laatste mijl van de weg.
Zonder schuld de slagen kunnen incasseren; dat is genade.
Dag 5 WMA MP3 nog geen beschrijving
1983 Bijbelstudie
week 1
2 t/m 5 augustus 1983
Dag 1 WMA MP3 Tabernakelstudie-lessen (1e serie)
Dag 2 WMA MP3 Tabernakelstudie-lessen (1e serie)
Dag 3 WMA MP3 Tabernakelstudie-lessen (1e serie)
Dag 4 WMA MP3 Tabernakelstudie-lessen (1e serie)
Bijbelstudie
week 2
24 t/m 28 oktober 1983
Dag 1 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 2 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 3 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 4 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 5 WMA MP3 nog geen beschrijving
Bijbelstudie
week 3
21 t/m 25 november 1983
Dag 1 WMA MP3 De 7 schijnselen van de Gouden Kandelaar.
Jezus ís het Eeuwige Leven en onze Advocaat.
Gebed voor een deuropening.
Dag 2 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 3 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 4 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 5 WMA MP3 nog geen beschrijving
1984 Zendings-boodschap 1 januari 1984
  WMA MP3 nog geen beschrijving
Bijbelstudie
week 1
25 t/m 27 januari 1984
Dag 1 WMA MP3 Tabernakelstudie-lessen (2e serie)
Dag 2 WMA MP3 Tabernakelstudie-lessen (2e serie)
Dag 3 WMA MP3 Tabernakelstudie-lessen (2e serie)
Bijbelstudie
week 2
12 t/m 15 juni 1984
Dag 1 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 2 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 3 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 4 WMA MP3 nog geen beschrijving
1985 Bijbelstudie
week 1
19 t/m 22 april 1985
Dag 1 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 2 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 3 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 4 WMA MP3 nog geen beschrijving
1986 Bijbelstudie
week 1
29 januari t/m 2 februari 1986
Dag 1 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 2 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 3 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 4 WMA MP3 nog geen beschrijving
1990 Priester Wijdingslessen 4 t/m 5 april 1990
Dag 1 WMA MP3 nog geen beschrijving
Dag 2 WMA MP3 nog geen beschrijving
-oOo-

Prediking - Datum: 05-03-1994, duur 1:50:26 - NU BELUISTEREN
-oOo-

Prediking - Datum: 09-06-1995, duur 1:31:06 - NU BELUISTEREN
-oOo-

Prediking - Datum: 07-05-1996, duur 1:14:48 - NU BELUISTEREN
-oOo-

Prediking - Datum: 08-05-1996, duur 1:31:28 - NU BELUISTEREN
-oOo-

Prediking - Datum: 09-05-1996, duur 1:30:41 - NU BELUISTEREN
-oOo-

Prediking - Datum: 09-06-1996, duur 1:09:55 - NU BELUISTEREN
-oOo-

Prediking - Datum: 26-06-1997, duur 1:31:07 - NU BELUISTEREN
-oOo-

Prediking - Datum: 12-07-1997, duur 1:14:48 - NU BELUISTEREN
-oOo-

Prediking - Datum: 02-11-1997, duur 1:05:13 - NU BELUISTEREN
-oOo-

Prediking - Datum: 16-11-1997, duur 1:02:52 - NU BELUISTEREN
-oOo-

Prediking - Datum: 04-01-1998, duur 1:11:30 - NU BELUISTEREN
-oOo-

Prediking - Datum: 19-02-1998, duur 1:13:44 - NU BELUISTEREN
-oOo-

Prediking - Datum: 24-05-1998, duur 1:15:21 - NU BELUISTEREN
-oOo-