Zangkoorliederen beluisteren

 (ontbrekende koren worden regelmatig aan deze lijst toegevoegd)

 105   - Valleien van vree
 108   - Bij iedere stap
 112   - De Heilige Stad
 121   - Genoeg Wolken
 131   - 'K Ben slechts een pelgrim
 137   - Enkel een rank
 158   - Ik geloof in wonderen
 159   - Als Jezus spreekt tot mij
 177   - Het anders nu
 179   - Het wonder van dit al
 182   - Elk uur elk moment
 185a - ik wil niet vragen, maar aanbidden Heer
 189a - Verteer mij
 190   - Ik heb U nodig Heer
 194a - Heeft God mij vergeten
 195a - Maak mij gewillig
 195b - Verlossende Liefde
 204a - Ik ben verzekerd
 206   - Doe 't mij herinneren, Heer
 206a - Meer dan elk ding
 208   - Jezus is zijn naam
 210a - Het Bloed verliest nimmer zijn kracht
 211   - Zonder Hem kan ik niets
 221   - Hij restaureert mijn ziel
 212a - Is er plaats in uw hart
 214a - Vreest gij niet
 216   - Ik ging naar Calvarie
 2228 - Dit is het wat de hemel is voor mij
 230   - Godstad van goud
 234   - Houdt mij vast
 237a - Mijn zonden werden genageld aan het kruis
 241   - 'k Ben vrij
 247a - Laat ons prijzen de Heer
 250   - Gods heerlijke gemeente
 250a - Die duizend jaar
 253   - Het jaar dat Jezus komt
 253a - 't Leven is nu anders
 257   - In een punt des tijds gebeurt het
 257a - Vreugd komt in de morgen
 258   - Ik ben omdat
 259a - Zeg het aan Jezus
 262a - 'K heb geloof dat er iets Goeds
 263a - Ik wil U danken Heer
 264   - Prijs de Heer
 265   - Jezus blijft steeds het antwoord
 267   - Voor God is de glorie
 267a - Ik geloof Hij stierf voor mij
 270a - Ik kies Jezus
 271a - Liefde groeit, waar het bloed vloeit
 272a - 'kHeb nimmer Hem zo liefgehad
 273a - Leunend op Jezus
 276a - Al omdat Gods gena is wonderbaar
 277a - Lof en Prijs
 278a - ik kom alleen om U te Aanbidden Heer
 279   - Toewijding
 280a - Rivieren van vreugd
 282   - Daar zal altijd een kerstmis zijn
 282a - Ik wil U danken Heer
 283a - Jezus Gij zijt heer van al
 284   - Al wat 'k behoef is Jezus
 284a - Ik min Hem
 287a - Jezus (Hij's al in al voor mij)
 291a - Hij is de reden
 292a - ij gaan nu van glorie tot glorie
 295a - Die zekere plaats
 296a - Laat mij wandelen in het licht van Zijn woord
 297a - Waardig in de ogen van de Heer
 298a - Eén Leven
 301a - Wanneer ik bedenk
 305a - Jezus mint mij
 310a - Hij is het Levensbrood
 312a - Wanneer komt Gij
 318a - Het grootste aller wonderen
 321a - Prijst steeds de Heer
 328a - De hoogste prijs
 341a - God geeft de overwinning
 351a - De dag wanneer Hij komt
 356a - Gij zult Hem noemen Jezus
 359a - O, de glorie van Uw aanwezigheid
 363a - o, Wondere Liefde
 367a - Blijft in Mij
 368a - Wat een dierbare Naam
 369a - Schuilend in de hand van God
 389a - 'k voel me zo thuis bij God in Zijn huis